Társadalmi egyeztetés

Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tarsadalmiegyeztetes@kisoroszi.hu elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett rendelet-tervezetről, koncepcióról.